BIOMATERIAŁY I NANOMATERIAŁY

Miejsce obrad:                                SALA 102 C
 Sesja 1    Przewodniczący              dr hab. inż. Sławomir Borysiak, dr hab. inż. Filip Ciesielczyk
 
S1.1WS01                           11:45-12:15
prof. CBMiM PAN dr hab. Tadeusz Biela, Marek Brzeziński, Adam Michalski
Supramolekularnepolilaktydy. Wpływ architektury, grup końcowych
i stereokompleksowania na właściwości powstałych materiałów
 
S1.1KS01                             12:15-12:30
Sylwia Grabska, Alina Sionkowska
Filmy biopolimerowe o właściwościach magnetycznych
 
S1.1K02                               12:30-12:45
Beata Kaczmarek, Alina Sionkowska, Krzysztof Łukowicz, Anna Maria Osyczka, Magdalena Gołyńska, Tomasz Szponder, Izabela Polkowska
Charakterystyka skafoldów na bazie chitozanu, kolagenu oraz kwas hialuronowego – badania biologiczne
 
S1.1KS03                             12:45-13:00
Marta Pakiet, Iwona Kowalczyk, Rafael Leiva Garcia, Robert Akid, Bogumił Brycki
Synteza oraz badania aplikacyjne gemini surfaktantów
 
S1.1KS04                             13:00-13:15
Martyna Barylak, Krzysztof Cendrowski, Ewa Mijowska
Zastosowanie nanostruktury grafenowejfunkcjonalizowanej kobaltem jako
adsorbenta barwnika anionowego
 
S1.1KS05                             13:15-13:30
Martyna Hunger, Aneta Frączek-Szczypta
Otrzymywanie nanokompozytów polimerowo-węglowych metodą druku 3D
 
Sesja posterowa             15:15-15:45                                                                                                                  
  
Sesja 2      Przewodniczący              prof. CBMiM PAN Tadeusz Biela
 S1.2WS01                           15:45-16:15
prof. UMCS dr hab. Dorota Kołodyńska
Biomateriały jako sorbenty jonów metali ciężkich
 
S1.2KS01                             16:15-16:30
Monika Rojewska, Aleksandra Bartkowiak, Krystyna Prochaska
Polimery mukoadhezyjne jako potencjalne nośniki flukonazolu
 
S1.2KS02                             16:30-16:45
Magdalena Szymańska, Radosław Drozd, Agata Wasiak, Rafał Rakoczy, Karol Fijałowski
Zastosowanie celulozy bakteryjnej jako nośnik do immobilizacji enzynów
 
S1.2KS03                             16:45-17:00
Sylwia Stiler, Sylwia Golba, Magdalena Fryc
Identyfikacja domen hydrofobowych w soczewkach kontaktowych za pomocą Sudanu IV