CHEMIA BIOORGANICZNA

Miejsce obrad:                                SALA 101 C
 Sesja 1           Przewodnicząca              dr hab. Magdalena Łuczak
 
S2.1WS01                           11:45-12:15
prof. UMP dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak                                      
Marihuana lecznicza – za i przeciw
 
S2.1KS01                             12:15-12:30
Alina Brzęczek-Szafran, Anna Szelwicka, Magdalena Markiton, Anna Chrobok
Ciecze jonowe jako związki zwiększające aktywność i stabilność enzymów
 
S2.1K02                                12:30-12:45
Agata Wasak, Radosław Drozd, Rafał Rakoczy, Magdalena Szymańska
Modyfikacja właściwości katalitycznych natywnej oraz immobilizowanej lakazy pod wpływem wirującego pola magnetycznego
 
S2.1KS03                             12:45-13:00
Katarzyna Węgrzynowska-Drzymalska, Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, Marta Ziegler-Borowska, Halina Kaczmarek
Synteza i charakterystyka skrobi dialdehydowej dla aplikacji biomedycznych
 
S2.1KS04                             13:00-13:15
Anna Duber, Joanna Chwiałkowska, Łukasz Jaroszyński, Roman Zagrodnik, Wojciech Juzwa, Sławomir Ciesielski, Piotr Oleśkowicz-Popiel
Biologiczna produkcja kwasu kapronowego z serwatki w procesie fermentacji przy użyciu kultur mieszanych
  
S2.1KS05                             13:15-13:30
Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, Patryk Rybczyński, Michał Falkowski, Magdalena Stolarska, Łukasz Sobotta, Jadwiga Mielcarek, Katarzyna Węgrzynowska-Drzymalska, Tomasz Gośliński, Halina Kaczmarek, Marta Ziegler-Borowska
Fotouczulacze porfirynowe w kompleksach z chitozanem jako potencjalne związki dla terapii fotodynamicznej

 

Sesja posterowa             15:15-15:45                                                                                                                  
  
Sesja 2       Przewodnicząca              dr hab. Agnieszka Waśkiewicz
  S2.2KS01                             15:45-16:00
Kinga Piórecka, Włodzimierz A. Stańczyk, Urszula Steinke, Monika Marcinkowska
Nowe nanokompozyty poss z doksorubicyną/daunorubicyną o potencjalnym znaczeniu w terapii przeciwnowotworowej
 
S2.2KS02                             16:00-16:15
 Arleta Sierakowska, Beata Jasiewicz, Lucyna Mrówczyńska
Pochodne kofeiny jako antyoksydanty
 
S2.2KS03                             16:15-16:30
Kinga Biedrzycka, Ewa Andrzejewska
Reologia w badaniach układów opartych na Eudragitach i niesteroidowych lekach przeciwzapalnych
 
S2.2KS04                             16:30-16:45
Martyna Krajewska, Katarzyna Dopierała, Krystyna Prochaska
Oddziaływanie lizozymu z kwasem oleinowym na granicy faz woda/powietrze