CHEMIA ORGANICZNA

Miejsce obrad:                                SALA 001 A
 
Sesja 1      Przewodnicząca              dr inż. Danuta Rusińska-Roszak
 
S3.1WS01                           11:45-12:15
prof. UAM dr hab. Marcin Kwit
Molekularne przełączniki, motory i śmigła -zasady działania i przykłady zastosowań
 
S3.1KS01                             12:15-12:30
Natalia Buszta, Grażyna Groszek, Marek Bednarski
Synteza nowych antagonistów układu adrenergicznego
 
S3.1K02                                12:30-12:45
Tomasz Idzik, Aleksandra Borzyszkowska, Łukasz Struk, Jacek G. Sośnicki
Synteza policyklicznych d-laktamów z unikalnym szkieletem zmostkowanego benzomorfanu
 
S3.1KS03                             12:45-13:00
Tomasz Mądry, Jakub Grajewski, Marcin Kwit, Jacek Gawroński
Synteza i zastosowanie nowych diarylometylowych sond chromoforowych
 
S3.1KS04                             13:00-13:15
Magdalena Grzelak, D. Frąckowiak, B. Marciniec
Nowe pochodne silseskwioksanów – synteza i reaktywność
 
S3.1KS05                             13:15-13:30
Marta Pakiet, Iwona Kowalczyk, Małgorzata Wastowska, Tomasz Pospieszny, Hanna Koenig, Bogumił Brycki
Synteza i charakterystyka spektroskopowa tetramerycznych soli amoniowych 

 

Sesja posterowa             15:15-15:45                                                                                                                  
 
Sesja 2          Przewodnicząca              dr hab. inż. Katarzyna Materna
 
S3.2KS01                             15:45-16:00
Rafał Januszewski, Michał Dutkiewicz, Hieronim Maciejewski, Bogdan Marciniec
Cyklofosfazeny z grupami dimetylosililowymi oraz dimetylowinylosililowymi – synteza, charakterystyka, reaktywność
 
S3.2KS02                             16:00-16:15
 Małgorzata Petryk, Joanna Szymkowiak, Marcin Kwit
Chiralne [4+6] organiczne klatki molekularne
 
S3.2KS03                             16:15-16:30
Marta Woźniak-Budych, Łucja Przysiecka, Barbara M. Maciejewska, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak, Marcin Jarek, Teofil Jesionowski, Stefan Jurga
Badania nad syntezą i funkcjonalizacją stabilizowanych sulfobetainami nanocząstek tlenku miedzi
 
S3.2KS04                             16:30-16:45
Marcin Gano 
Synteza chiralnych soli pirolidyniowych z fragmentem (-)-mentolu w kationie
 
S3.2KS05                             16:45-17:00
Michał Niemczak
Synteza i właściwości herbicydowych cieczy jonowych z kationem alkilobetainy