Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski          
Przewodniczący Komitetu
Politechnika Poznańska
prof. CBMiM PAN, dr hab. Tadeusz BielaCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łodź
dr hab. inż. Sławomir BorysiakPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Anna ChrobokPolitechnika Śląska
prof. dr hab. Andrzej Gałęski Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łodź
dr hab. Urszula Guzik Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. inż. Jan Hupka Politechnika Gdańska
prof. PP, dr hab. inż. Ewa Kaczorek Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Dorota KołodyńskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
prof. UP, dr hab. inż. Edyta Kostrzewa-SusłowUniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
prof. UAM, dr hab. Marcin KwitUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. n. farm. Janina Lulek Uniwersytet Medyczny, Poznań
prof. PAN, dr hab. Magdalena ŁuczakInstytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
prof. dr hab. Jacek MiędzobrodzkiUniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. dr hab. n. farm. Przemysław MikołajczakUniwersytet Medyczny, Poznań
dr hab. inż. Paweł NawrotekZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
prof. PP, dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-PopielPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. Violetta Patroniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. inż. Juliusz PernakPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. Robert Pietrzak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. Ewa Piórkowska-Gałęska Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łodź
prof. dr hab. Grażyna PłazaPolitechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Krystyna ProchaskaPolitechnika Poznańska
prof. UAM, dr hab. Piotr PrzybylskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. inż. Izabela Ratajczak Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
prof. dr hab. Beata StaniszUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. UAM, dr hab. Artur Stefankiewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. inż. Karolina WieszczyckaPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Adam VoelkelPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. Anna ZdziennickaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-GrześkowiakPolitechnika Poznańska