Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu:
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Politechnika Poznańska
Zastępca przewodniczącego Komitetu:
prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek
Politechnika Poznańska
Członkowie Komitetu:
prof. dr hab. inż. Marcin BanachPolitechnika Krakowska
dr hab. inż. Tadeusz Biela, prof. CBMiMCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
dr hab. inż. Sławomir Borysiak, prof. PPPolitechnika Poznańska
dr hab. inż. Filip Ciesielczyk, prof. PPPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Łukasz ChrzanowskiPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Anna ChrobokPolitechnika Śląska
prof. dr hab. Alina DudkowiakPolitechnika Poznańska
dr hab. inż. Cezary Gozdecki, prof. UKWUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Urszula GuzikUniwersytet Śląski
prof. dr hab. inż. Jan HupkaPolitechnika Gdańska
dr hab. inż. Ewa Janus, prof. ZUTZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Wojciech Juzwa, prof. UPPUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, prof. PPPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. Marcin KwitUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. n. farm. Janina LulekUniwersytet Medyczny w Poznaniu
prof. dr. hab. Wojciech MacykUniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. inż. Katarzyna Materna, prof. PPPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. Przemysław MikołajczakUniwersytet Medyczny w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-PopielPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. Violetta PatroniakUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Juliusz PernakPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. Robert PietrzakUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Krystyna ProchaskaPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. Piotr PrzybylskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Rafał RakoczyZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK Politechnika Koszalińska
prof. dr hab. Artur StefankiewiczUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. inż. Karolina Wieszczycka, prof. PPPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Adam VoelkelPolitechnika Poznańska
dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, prof. PPPolitechnika Poznańska