Postery Chemia bioorganiczna

Lp.
Tytuł
Autorzy
S02P01
Identyfikacja profilu estrogenów roślinnych w mleku sojowym metodą HPLC/ESI/MS
Monika Beszterda, Rafał Frański
S02P02
Wpływ zasolenia oraz stężenia soli  żelaza i cynku na wzrost bakterii z rodzaju Pseudomonas sp.
Agata Dutkiewicz, Wojciech Smułek, Ewa  Kaczorek
S02P03
Porównanie zawartości katechin i alkaloidów w zielu czystek (Cistus incanus) oraz herbacie białej, zielonej oraz czarnej (Camellia sinensis)
Robert Frankowski, Magdalena Jeszka-Skowron, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak
S02P04
Hybrydowe materiały Al2O3/3-aminopropylotrimetoksysilan i Al2O3/3-merkaptopropylotrimetoksysilan
Miłosz Frydrych, Marta Dobrosielska, Sylwia Skonieczna, Bogna Sztorch, Robert Przekop
S02P05
Zastosowanie kolczastych torebek kasztanowca zwyczajnego w procesach usuwania paracetamolu
Małgorzata Gaj, Joanna Zembrzuska, Bożena Karbowska, Anna Parus
S02P06
Nukleozydo 5′-tio (lub seleno)difosforany jako nowy typ pronukleotydów anty-HIV
Justyna Gołębiewska, Tomasz Jakubowski, Marta Rachwalak, Joanna Romanowska
S02P07
Synteza i właściwości herbicydowych cieczy jonowych na bazie witaminy PP
Karolina Hoffa, Agnieszka Biedziak, Kamil Czerniak, Damian Kaczmarek, Tomasz Rzemieniecki, Anna Turguła, Michał Niemczak
S02P08
Nowy typ dinukleozydowych pronukleotydów anty-HIV
Tomasz Jakubowski, Justyna Gołębiewska, Marta Rachwalak, Małgorzata Rożniewska, Joanna Romanowska
S02P09
Wpływ procesu aktywacji preparatów ligninowych na właściwości kompozytów na bazie żywic fenolowo-formaldehydowych do potencjalnych zastosowań w materiałach ściernych
Artur Jamrozik, Beata Strzemiecka, Łukasz Klapiszewski, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
S02P10
Wpływ wilgotności powietrza i morfologii liści na powierzchnię pokrycia i czas parowania nawozu ZnIDHA
Karolina Januszkiewicz, Anika Mrozek-Niećko, Jacek Różański
S02P11
Wpływ rodzaju źródła węgla na właściwości powierzchniowe drobnoustrojów środowiskowych
Ewa Kaczorek, Amanda Pacholak, Wojciech Smułek
S02P12
Oznaczanie związków chromu w warunkach środowiskowych symulujących procesy trawienia metodą LC-ICP-MS
Katarzyna Karaś, Sebastian Szopa, Marcin Frankowski
S02P13
Synteza i właściwości pochodnych 4‑hydroksypiperydyny o aktywności chwastobójczej
Anna Kaczmarek, Michał Niemczak, Damian Kaczmarek, Anna Turguła, Kamil Czerniak, Katarzyna Marcinkowska, Tomasz Rzemieniecki
S02P14
Analiza reologiczna warstw powierzchniowych mleka kobiecego
Joanna Kmiecik-Palczewska, Olga Barbarska, Sylwia Różańska, Aleksandra Wesołowska
S02P15
Biodegradacja wybranych bisfenoli z udziałem wody rzecznej, morskiej i osadu czynnego jako inoculum
Marta Kopeć, Robert Frankowski, Jan Pieczak, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak
S02P16
Enancjoselektywne mikrobiologiczne utlenianie pochodnych cis-flawan-4-olu
Ewa Kozłowska, Emilia Gil, Monika Dymarska, Edyta Kostrzewa-Susłow, Mateusz Łużny, Tomasz Janeczko
S02P17
Analiza porównawcza wybranych ramnokoniugatów na poziomie strukturalnym
Łukasz Ławniczak, Grzegorz Framski, Marta Woźniak-Karczewska, Mateusz Sydow
S02P18
Właściwości reologiczne warstw powierzchniowych betalaktoglobuliny rozpuszczonej w buforze fosforanowym i wodzie destylowanej
Agata Marecka-Migacz, Joanna Kmiecik-Palczewska, Patrycja Komorowska, Waldemar Szaferski
S02P19
Grzybobójcze sole na bazie difenokonazolu
Karolina Mikołajczak, Agnieszka Biedziak, Kamil Czerniak, Tomasz Rzemieniecki, Anna Turguła, Daria Czuryszkiewicz
S02P20
Analiza wpływu ekstraktu z orzechów piorących na modyfikacje właściwości powierzchniowych mikroorganizmów podczas biodegradacji klotrimazolu
Amanda Pacholak, Joanna Simlat, Ewa Kaczorek
S02P21
Modyfikacja tlenku glinu silanami o właściwościach hydrofobowych
Daria Pakuła, Klaudia Jankowska, Kacper Włodarek, Marta Dobrosielska, Bogna Sztorch, Robert Przekop
S02P22
Aktywność biologiczna estrowych pochodnych betuliny
Andrzej Günther, Robert Pełech
S02P23
Chemia h-fosfonianów w syntezie niemaskowanych 5’-difosforanów nukleozydów oraz trifosforanów dinukleozydów
Marta Rachwalak, Justyna Gołębiewska, Tomasz Jakubowski, Małgorzata Rożniewska, Joanna Romanowska
S02P24
Wyodrębnianie związków biologicznie aktywnych z lawendy
Krzysztof Rupniewski, Maria Swarcewicz
S02P25
Aktywne powierzchniowo ciecze jonowe zawierające syntetyczne auksyny
Tomasz Rzemieniecki, Michał Niemczak, Damian Kaczmarek, Agnieszka Biedziak, Daria Czuryszkiewicz, Katarzyna Marcinkowska
S02P26
Nano i mikroazotek boru jako nanonapełniacze materiałów polimerowych
Mariola Sądej, Ewa Andrzejewska, Aleksandra Przymuszała, Olga Semba
S02P27
Amfifilowe ciecze jonowe z anionem słodkim oraz ich zastosowanie jako antyfidanty
Witold Stachowiak, Damian Kaczmarek, Kamil Czerniak, Michał Niemczak, Anna Turguła, Tomasz Klejdysz, Tomasz Rzemieniecki
S02P28
Wpływ surfaktantów zawierających reszty cukrowe na mikroorganizmy środowiskowe
Justyna Stawik, Agata Zdarta, Amanda Pacholak, Wojciech Smułek, Ewa Kaczorek
S02P29
Bicykliczne ciecze jonowe jako środki ochrony roślin
Konrad Stęsik, Tomasz Rzemieniecki, Michał Niemczak, Damian Kaczmarek, Anna Turguła
S02P30
Materiały hybrydowe Al2O3-lignina jako funkcjonalne napełniacze do żywic termoutwardzalnych
Beata Strzemiecka, Artur Jamrozik, Łukasz Klapiszewski, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
S02P31
Zastosowanie szczepów z gatunku Isaria farinosa w biotransformacjach związków steroidowych.
Jordan Sycz, Natalia Hoc,  Ewa Kozłowska, Tomasz Janeczko
S02P32
Nowa katalityczna metoda otrzymywania alkenylosilatranów
Bogna Sztorch, Dawid Frąckowiak, Bogdan Marciniec
S02P33
Własności fizykochemiczne nanocząstek złota syntezowanych z ekstraktu z owoców maliny (Rubus idaeus)
Anna Timoszyk, Przemysław Woźniak
S02P34
Synteza i aktywność herbicydowa soli sulfoniowych i sulfoksoniowych
Anna Turguła, Kamil Czerniak, Agnieszka Biedziak, Daria Czuryszkiewicz, Agata Smyczyńska
S02P35
Stabilizacja 2-Pirydynylowych Termolabilnych Grup Ochronnych (2-Py TGO) w koncepcji „Chemical Switch”
Agnieszka Witkowska, Dominika Krygier, Jolanta Brzezinska, Marcin K. Chmielewski
S02P36
Synteza i transformacje mikrobiologiczne flawanu
Olga Władyka, Magdalena Jedwabna, Ewa Kozłowska, Monika Dymarska,  Edyta Kostrzewa-Susłow, Tomasz Janeczko
S02P37
Biodegradacja pochodnych benzenu w układach dwu-  i trzyskładnikowych
Agata Zdarta, Wojciech Smułek, Ewa Kaczorek
S02P38
Wpływ procesu prażenia na zawartość fenolokwasów, witaminy B oraz alkaloidów w kawach arabica i robusta
Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, Robert Frankowski, Magdalena Jeszka-Skowron
S02P39
Wpływ frakcji ciekłej pofermentu na proces mezofilowej fermentacji metanowej
Robert Aranowski, Jan Hupka