Postery Chemia organiczna

Lp.
Tytuł
Autorzy
S03P01
Aktywne biologicznie trisamoniowe ciecze jonowe
Monika Akwarska, Damian Kaczmarek, Michał Niemczak, Tomasz Rzemieniecki,  Daria Czuryszkiewicz, Tomasz Klejdysz
S03P02
L-karnitynowe ciecze jonowe – synteza i właściwości
Agnieszka Biedziak, Damian Kaczmarek, Kamil Czerniak, Tomasz Rzemieniecki, Anna Turguła, Daria Czuryszkiewicz, Michał Niemczak
S03P03
Indukowana halogenem synteza różnorodnych arylowych pochodnych piperydyn-2-onów z 2-pirydonów
Aleksandra Borzyszkowska, Łukasz Struk, Tomasz J. Idzik, Jacek G. Sośnicki
S03P04
Synteza oraz właściwości antyoksydacyjne cieczy jonowych otrzymanych ze związków pochodzenia naturalnego – kwasu kojowego oraz kwasów polifenolowych
Kamil Czerniak, Agnieszka Biedziak, Anna Turguła, Daria Czuryszkiewicz, Tomasz Rzemieniecki
S03P05
Ciecze jonowe pochodzenia naturalnego o działaniu antyfidantnym
Daria Czuryszkiewicz, Damian Kaczmarek, Tomasz Rzemieniecki, Kamil Czerniak,  Agnieszka Biedziak, T. Klejdysz
S03P06
Synteza prętopodobnych pochodnych fluorenu
Ewelina Dmochowska, Przemysław Kula
S03P07
Zastosowanie sorbentu Amberlite XAD-4  impregnowananego pirydynoketoksymem w procesie usuwania jonów metali
Kinga Filipowiak, Karolina Wieszczycka
S03P08
Indukcja i transfer chiralności w wybranych pochodnych trifenylometanu
Sylwia Górczyńska, Marcin Kwit
S03P09
Synteza nadchloranów pirydyniowych  o n-alkilokarboksylowych podstawnikach
Andrzej Günther, Robert Pełech, Jacek Adam Soroka
S03P10
Sole czwartorzędowe jako źródło nowych deterentów pokarmowych
Damian Kaczmarek, Michał Niemczak, Tomasz Rzemieniecki, Agnieszka Biedziak,  Anna Turguła, Tomasz Klejdysz
S03P11
Wpływ struktury pochodnej fenolowej na reaktywność żywic benzoksazynowych
Natalia Kaczmarek, Artur Jamrozik, Patrycja Komorowska, Tadeusz Szalaty, Beata Strzemiecka, Adam Voelkel
S03P12
Borylujące sprzęganie w zielonych mediach reakcyjnych-efektywna metoda syntezy alkenyloboranów
Mateusz Klarek, Jakub Szyling, Jędrzej Walkowiak
S03P13
Zastosowanie aminokwasowych cieczy jonowych w syntezie organicznej
Joanna Klebeko, Paula Ossowicz
S03P14
Czwartorzędowe sole flutriafolu
Agata Kledecka, Tomasz Rzemieniecki, Anna Turguła, Kamil Czerniak, Agnieszka Biedziak, Daria Czuryszkiewicz
S03P15
Czwartorzędowe estry amoniowe na bazie glukozy: synteza i ocena ich właściwości i toksyczności
Joanna Leśniewicz, Anna Parus
S03P16
Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna koniugatów maleo- oraz ftalonitrylowych z azulenem oraz gwajazulenem oraz ocena ich reaktywności w reakcjach cyklotetrameryzacji
Sebastian Lijewski, Tomasz Kolebski, Tomasz Gośliński
S03P17
Ekstrakcja jonów Fe(II), Fe(III), Ni(II) oraz Cd(II)  z roztworów chlorkowych  za pomocą 1,1′-didecylo-1H,1’H-2,2′-bibenzo[d]imidazolu
Iwona Mądrzak-Litwa, Aleksandra Borowiak-Resterna
S03P18
Pochodne tribenzoporfirazyn jako potencjalne fotosensybilizatory w fotoremediacji
Dariusz T. Młynarczyk, Ewelina Wieczorek, Michal Falkowski, Lukasz Popenda,Michal Kryjewski, Jarosław Piskorz, Marcin Spychala, Ryszard Blazejewski, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Goslinski
S03P19
Cyklopropanowanie dihydropirydyn-2(1H)-onów. Synteza pochodnych azabicyklo[4.1.0]heptanu o potencjalnej aktywności biologicznej.
Zofia Myk, Jacek G. Sośnicki
S03P20
Benzalkoniowe sole aminokwasów – nowe związki o właściwościach powierzchniowych
Paula Ossowicz, Krzysztof Rupniewski
S03P21
Synteza nowych hydrofobowych soli pirydyniowych
Adrian Przybylak, Karolina Wieszczycka, Grzegorz Framski
S03P22
Synteza lateralnie fluorowanych izotiocyjaniano oligofenyli
Maria Pytlarczyk, Przemysław Kula
S03P23
Synteza estrów kwasów fenolowych – lipofilowych antyoksydantów
Dobrochna Rabiej, Marek Krzemiński, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
S03P24
Deterenty pokarmowe z anionem sulfoniowym i sulfoksoniowym
Joanna Ratajczak, Damian Kaczmarek,  Anna Turguła, Tomasz Rzemieniecki, Michał Niemczak, Tomasz Klejdysz
S03P25
Zastosowanie cieczy jonowych do wstępnej obróbki śruty rzepakowej
Barbara Hanna Roman, Joanna Pietrzyk
S03P26
Synteza i właściwości cieczy jonowych z anionem (S)-migdalanowym i kationem heterocyklicznym
Karolina Rybak, Agnieszka Biedziak, Michał Niemczak, Daria Czuryszkiewicz, Damian Kaczmarek, Tomasz Rzemieniecki
S03P27
Funkcjonalizowanie 2H-tiazolo[3,2-a]pirydyn-5-(3H)-onów, alternatywna ścieżka syntezy nowych pilicydów
Małgorzata Ryczkowska, Sławomir Makowiec
S03P28
Ekstrakcja platynowców z kwaśnych roztworów po ługowaniu zużytego katalizatora samochodowego
Martyna Rzelewska, Małgorzata Janiszewska, Magdalena Regel-Rosocka
S03P29
Hydrosililowanie alkinów w nadkrytycznym dwutlenku węgla – nowoczesna metoda syntezy alkenylosilanów
Katarzyna Salomon, Kinga Stefanowska, Adrian Franczyk, Jakub Szyling, Jędrzej Walkowiak
S03P30
Słodkie ciecze jonowe
Agata Smyczyńska, Tomasz Rzemieniecki, Agnieszka Biedziak, Kamil Czerniak, Anna Turguła
S03P31
Funkcjonalizacja alkinów i diynów na drodze hydroborowania
Tomasz Sokolnicki, Jakub Szyling, Kinga Stefanowska, Adrian Franczyk, Jędrzej Walkowiak
S03P32
Sole czwartorzędowe z kationem 1-(cis-3-chloroallilo)-3,5,7-triaza-1-azaadamantanowym – synteza i właściwości
Kamil Strużyna, Damian Kaczmarek, Kamil Czerniak, Michał Niemczak, Tomasz Rzemieniecki
S03P33
Synteza i właściwości pochodnych fenyloalaniny
Joanna Szachnowska, Paula Ossowicz
S03P34
Otrzymywanie nowoczesnych selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny opartych na rdzeniu układu karbazolonowego
Milena Szewczyk, Sławomir Makowiec
S03P35
Wykorzystanie cieczy jonowych do syntezy nowych fosfinowych ligandów
Andrea Szpecht, Adrian Zając, Magdalena Jankowska-Wajda, Marcin Śmiglak, Hieronim Maciejewski
S03P36
Ciecze jonowe zawierające grupę estrową  w strukturze kationu
Maciej Tobis, Kamil Czerniak, Agnieszka Biedziak, Damian Kaczmarek, Anna Turguła,  Daria Czuryszkiewicz, Tomasz Rzemieniecki
S03P37
Reakcje izomeryzacji w środowisku aminokwasowych cieczy jonowych
Jadwiga Tołpa, Paula Ossowicz
S03P38
Oznaczanie zawartości formaldehydu uwalnianego z imidazolidynylomocznika i diazolidynylomocznika – konserwantów stosowanych w przemyśle kosmetycznym
Justyna Werner, Ewelina Kadziszewska
S03P39
Synteza i aktywność herbicydowa soli sulfoniowych i sulfoksoniowych
Anna Turguła, Kamil Czerniak, Agnieszka Biedziak, Daria Czuryszkiewicz, Agata Smyczyńska
S03P40
Zastosowanie techniki IL-USA-DLLME do oznaczania zawartości amin aromatycznych w próbkach środowiskowych
Justyna Werner
S03P41
Synteza hydrofobowych pirydylo-β-ketofosfonianów
Karolina Wieszczycka, Grzegorz Framski
S03P42
Nowe ekstrahenty jonów żelaza(III) z roztworów wodnych
Aleksandra Wojciechowska, Karolina Wieszczycka
S03P43
N-alkoksypirydynokarboksyimidoamidy – nowe amfifilowe związki o właściwościach ekstrakcyjnych
Irmina Wojciechowska, Przemysław Aksamitowski, Karolina Wieszczycka
S03P44
Kataliza reakcji hydrosililowania  z wykorzystaniem nowych kompleksów rodu i platyny
Olga Wolna, Magdalena Jankowska-Wajda, Hieronim Maciejewski
S03P45
Nowe metody syntezy nienasyconych związków boroorganicznych   na drodze katalitycznego hydroborowania alkinów w niekonwencjonalnych mediach reakcyjnych
Jakub Szyling, Kinga Stefanowska, Mateusz Klarek, Tomasz Sokolnicki, Adrian Franczyk, Jędrzej Walkowiak