Rejestracja na warsztaty

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach i/lub sympozjum należy nadsyłać do 13.10.2019 na adres e-mail:
bioorg@put.poznan.pl (formularz do pobrania poniżej). W tytule wiadomości prosimy podać: „zgłoszenie na warsztaty” oraz swoje imię i nazwisko.

Przed przesłaniem pliku zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem
konferencji.

Regulamin konferencji: plik pdf

Zgłoszenie: plik doc