Separacja

Miejsce obrad:                                SALA 306 C
 Sesja 1                                 Przewodniczący              prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska 
       prof. dr hab. inż. Adam Voelkel
 S4.1WS01                           11:45-12:15
prof. dr hab. inż. Adam Voelkel
Chromatografia procesowa
 
S4.1KS01                             12:15-12:30
Beata Czarczyńska-Goślińska, Magdalena Anna Sklenarska, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, Janina Lulek
Oznaczanie parabenów i bisfenoli w mleku techniką lC-MS/MS
 
S4.1KS02                             12:30-12:45
Mateusz Szczygiełda, Krystyna Prochaska
Wydzielanie kwasu alfa-ketoglutarowego z wieloskładnikowych roztworów wodnych techniką elektrodializy z membraną bipolarną
  
S4.1KS03                             12:45-13:00
J. Idkowiak, M. Stobiecki, Ł. Marczak, A. Kimáková, K. Kimáková, E. Čellárová
Zastosowanie układu LC-ESI-QTOF do profilowania metabolitów w ekstraktach roślin z rodzaju Hypericum w analizie szlaku syntezy hiperycyny
 
S4.1KS04                             13:00-13:15
Martyna Caban, Joanna Zembrzuska, Bożena Karbowska, Anna Parus
Dobór układu sorbent-eluent do wydzielania i zatężania paklitakselu z próbek ciekłych
 
S4.1KS05                             13:15-13:30
Małgorzata Janiszewska, Martyna Rzelewska, Magdalena Regel-Rosocka
Ekstrakcja kobaltu(II) i niklu(II) w module membranowym z użyciem Cyanexu 272
 
Sesja posterowa             15:15-15:45