Serdecznie zapraszamy na


II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej

i Biomateriałów 

BioOrg 

które odbędzie się dnia  2 grudnia 2017 r.

 


Tematy wykładów plenarnych:

„Chemo-enzymatyczne procesy utleniania cyklicznych ketonów do laktonów”

prof. PŚ dr hab. inż. Anna Chrobok

 „Biotechnologia w produkcji chemikaliów”

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Grajek

 


Tematy wykładów sekcyjnych
biomateriały i nanomateriały
 Supramolekularnepolilaktydy. Wpływ architektury, grup końcowych i stereokompleksowania na właściwości powstałych materiałów” 
prof. CBMiM PAN dr hab. Tadeusz Biela
 „Biomateriały jako sorbenty jonów metali ciężkich”
prof. UMCS dr hab. Dorota Kołodyńska
Chemia bioorganiczna
Marihuana lecznicza – za i przeciw”  
prof. UMP dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak
Chemia organiczna
 Molekularne przełączniki, motory i śmigła -zasady działania i przykłady zastosowania” 
prof. UAM dr hab. Marcin Kwit
Separacja
 „Chromatografia procesowa” 
  prof. dr hab. inż. Adam Voelkel