.

IV Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów BioOrg 2022 jest już za nami.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom za tak liczne przybycie i aktywne uczestnictwo, zapewniając naszemu Sympozjum niepowtarzalną atmosferę. Podziękowania kierujemy także do Komitetu Honorowego, który zaszczycił nas swoim patronatem oraz do całego Komitetu Naukowego, który zapewnił nieocenione wsparcie merytoryczne.

Organizacja Sympozjum nie byłaby możliwa bez Sponsorów, którym również składamy wyrazy wdzięczności za owocną współpracę.

Dziękujemy także tym wszystkim, którzy wsparli nas w przygotowaniu Sympozjum, a należeli do nich w szczególności:

dr inż. Przemysław Bartczak

Aneta Ceglińska

Maja Zofia Jarzębska

Kinga Jasińska

Eryk Jędrzejczak

Bartosz Kuliński

mgr inż. Amanda Leda

mgr inż. Jerzy Maciejewski

dr inż. Ariel Marchlewicz

mgr inż. Aleksandra Makiej

Daniel Okołowicz

mgr inż. Julia Płatkiewicz

Julia Sroczyńska

dr inż. Tomasz Śliwa

mgr inż. Dorota Tomczak

Piotr Walczak

Klaudia Zamiatowska

inż. Łukasz Zakens

Liczymy, że uda nam się spotkać już za dwa lata na kolejnym Sympozjum, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszamy!