Sekcje

Biomateriały i nanomateriały

– biomasa, biomateriały i biopolimery,
– otrzymywanie oraz charakterystyka biokompozytów polimerowych,
– synteza nanomateriałów i bionanomateriałów,
– funkcjonalne nanomateriały i biomateriały do zastosowań w medycynie, farmacji i opakowalnictwie,
– technologie utylizacji i recykling tworzyw sztucznych.

Chemia bioorganiczna

– biotransformacje i procesy katalizowane przez mikroorganizmy,
– związki organiczne pochodzenia naturalnego,
– związki aktywne biologicznie, leki, środki ochrony roślin i in.,
– praktyczne aspekty biotechnologii środowiskowej,
– oznaczanie oraz właściwości biocząsteczek i ich pochodnych.

Chemia organiczna

Szeroko pojęta synteza organiczna z naciskiem na związki o potencjalnych właściwościach biologicznych.