Tematyka sekcji

Sekcja 1: Chemia organiczna

Szeroko pojęta synteza organiczna z naciskiem na związki o potencjalnych właściwościach biologicznych.

Sekcja 2: Chemia bioorganiczna

– biotransformacje i procesy katalizowane przez mikroorganizmy,

– związki organiczne pochodzenia naturalnego,

– związki aktywne biologicznie, leki, środki ochrony roślin i in.,

– praktyczne aspekty biotechnologii środowiskowej,

– oznaczanie oraz właściwości biocząsteczek i ich pochodnych.

Sekcja 3: Biomateriały i nanomateriały

– biomasa, biomateriały i biopolimery,

– otrzymywanie oraz charakterystyka biokompozytów polimerowych,

– synteza nanomateriałów i bionanomateriałów,

– funkcjonalne nanomateriały i biomateriały do zastosowań w medycynie, farmacji i opakowalnictwie,

– technologie utylizacji i recykling tworzyw sztucznych.