Regulamin konferencji

Przed przesłaniem pliku zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem konferencji.

Regulamin konferencji: plik pdf