Komitet Organizacyjny

prof. PP, dr hab. inż. Ewa KaczorekPrzewodnicząca
dr hab. inż. Karolina Wieszczyckaz-ca Przewodniczącej
dr inż. Wojciech SmułekSekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Sławomir Borysiak
dr inż. Aleksandra Grząbka-Zasadzińska
mgr inż. Ewa Dziurla
mgr inż. Robert Frankowski
mgr inż. Amanda Pacholak
mgr inż. Agata Zdarta