Pakiety sponsorskie

Przedstawione poniżej pakiety to oferta standardowa. Możliwe są indywidualne ustalenia z Państwa Firmą.
Wierzymy, że Państwa wsparcie finansowe stanowić będzie nie tylko istotny wkład w organizację Konferencji,
ale także będzie wkładem w rozwój chemii i dziedzin pokrewnych dla następnych pokoleń.


Program „Złoty Sponsor”

Promocja przed i po konferencji:

 • oficjalny tytuł ZŁOTEGO SPONSORA konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji w wersji papierowej (w tym zaproszenia do uczestnictwa w konferencji) wydawanych od momentu podpisania porozumienia w sprawie sponsoringu,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej konferencji – od momentu podpisania porozumienia w sprawie sponsoringu,
 • umieszczenie reklamy Sponsora (1 strona B5) w „Materiałach Konferencyjnych”.

Promocja podczas konferencji:

 • możliwość prezentacji Firmy (5-10 minut podczas obrad plenarnych konferencji),
 • odczytanie nazwy sponsora podczas uroczystego rozpoczęcia konferencji,
 • umieszczenie logo Sponsora na tablicy z programem przed wejściem na sale konferencyjne,
 • możliwość ustawienia informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad,
 • umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • insert/umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora (foldery, materiały na CD/DVD) do pakietów konferencyjnych dla uczestników,
 • wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad.

Udział w konferencji:

 • bezpłatny udział w konferencji 3 pracowników firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, catering)

Stoisko wystawowe:

 • bezpośrednia promocja produktów Firmy,
 • standardowa powierzchnia wystawowa o powierzchni około 4 m2.

KWOTA: 3.500 zł netto

 


Program „Sponsor”

Promocja przed i po konferencji:

 • oficjalny tytuł SPONSORA konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu – od momentu podpisania porozumienia w sprawie sponsoringu.

Promocja podczas konferencji:

 • umieszczenie logo Sponsora na tablicy z programem przed wejściem na salę konferencyjną,
 • insert materiałów promocyjnych Sponsora (foldery, materiały na CD/DVD) do pakietów konferencyjnych dla uczestników.

Udział w konferencji:

 • bezpłatny udział w konferencji 2 pracowników Firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, catering)

Stoisko wystawowe:

 • bezpośrednia promocja produktów Firmy,
 • standardowa powierzchnia wystawowa o powierzchni około 4 m2.

KWOTA: 2.500 zł netto


Informacje dotyczące poszczególnych pakietów sponsorskich można pobrać również tutaj.