Komitet Honorowy

prof. dr hab. inż. Teofil JesionowskiRektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Ewa KaczorekDziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. Maciej KubickiDziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Anna JelińskaDziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PPDziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. Izabela NowakPrezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego
prof. dr hab. Marek FiglerowiczDyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Hieronim MaciejewskiPrzewodniczący Komisji Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu