Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. inż. Ewa KaczorekPrzewodnicząca
prof. PP, dr hab. inż. Karolina Wieszczyckaz-ca Przewodniczącej
dr inż. Wojciech SmułekSekretarz Komitetu Organizacyjnego
prof. PP, dr hab. inż. Sławomir Borysiak
dr inż. Robert Frankowski
dr inż. Aleksandra Grząbka-Zasadzińska
dr hab. inż. Jakub Zdarta
mgr inż. Ewa Dziurla
mgr inż. Amanda Pacholak
mgr inż. Daria Zielińska