Rejestracja

Zgłoszenia uczestnictwa w sympozjum należy nadsyłać do 14.10.2022 na adres e-mail: bioorg@put.poznan.pl (formularz do pobrania poniżej).  W tytule wiadomości prosimy podać: „zgłoszenie” oraz swoje imię i nazwisko.

Przed przesłaniem pliku zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem konferencji.

Regulamin konferencji: plik pdf

Zgłoszenie: plik doc