Serdecznie zapraszamy na
IV Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów BioOrg,
które odbędzie się 3 grudnia 2022 r. na Politechnice Poznańskiej.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Biomateriały i nanomateriały
  • Chemia bioorganiczna
  • Chemia organiczna