Streszczenia

Dodatkowe informacje:

  • Streszczenia zostaną zamieszczone w książce abstraktów z numerem ISBN, wydanej w formie elektronicznej.
  • Ze względu na ograniczoną ilość komunikatów w sekcjach, komitet naukowy wybierze do ich wygłoszenia do każdej sekcji po 10 osób.
  • O zakwalifikowaniu do wygłoszenia komunikatu lub prezentacji posteru, wszystkie osoby, które wyraziły chęć prezentacji ustnej, zostaną powiadomione elektronicznie.
  • Plakaty należy przygotować w formacie nie większym niż B1, w układzie pionowym.
  • Prezentacje (w formacje pdf lub ppt) prosimy wgrywać przed rozpoczęciem obrad.
  • Długość komunikatów: 10 min  prezentacji + 5 min dyskusji.