Streszczenia

Streszczenia wg zamieszczonego poniżej wzoru należy nadsyłać do 02.10.2022.

W tytule wiadomości prosimy podać: „streszczenie” oraz swoje imię i nazwisko.  Maksymalna długość streszczenia wynosi 3 strony formatu A4. Streszczenia zostaną zamieszczone w książce abstraktów z numerem ISBN, wydanej w formie elektronicznej.

Streszczenie:  plik doc   

Jedna osoba może zgłosić jeden poster lub jeden komunikat.

Ze względu na ograniczoną ilość komunikatów w sekcjach, komitet naukowy wybierze do ich wygłoszenia do każdej sekcji po 10 osób.

O zakwalifikowaniu do wygłoszenia komunikatu lub prezentacji posteru, wszystkie osoby, które wyraziły chęć prezentacji ustnej, zostaną powiadomione elektronicznie.

Plakaty należy przygotować w formacie B1, w układzie pionowym.

Prezentacje (w formacje pdf lub ppt) prosimy wgrywać przed rozpoczęciem obrad.

Długość komunikatów: 15 min  prezentacji + 5 min dyskusji.