Postery Separacja

Lp.
Tytuł
Autorzy
S04P01
Imidoamidy jako nowe czynniki redukujące chrom(VI)
Przemysław Aksamitowski, Grzegorz Wójcik, Karolina Wieszczycka, Irmina Wojciechowska
S04P02
Ocena efektywności oznaczania anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych za pomocą komercyjnych testów kuwetowych
Dorota Cierniak, Krzysztof Sójka, Bogdan Wyrwas
S04P03
Modelowanie transportu miedzi w układzie ciecz-ciecz
Jakub Dzierla, Przemysław Aksamitowski, Karolina Wieszczycka, Maciej Staszak
S04P04
Analiza mocy mieszania nieustalonego w bioreaktorach dla mieszadła BT-6
Sebastian Frankiewicz, Szymon Woziwodzki
S04P05
Analiza procesu separacji w zmodyfikowanych odpylaczach komorowych
Andżelika Krupińska, Marek Ochowiak, Sylwia Włodarczak, Magdalena Matuszak, Małgorzata Markowska
S04P06
Analiza separacji ciecz-ciało stałe w zmodyfikowanym osadniku wirowym
Małgorzata Markowska, Marek Ochowiak, Szymon Woziwodzki, Magdalena Matuszak, Sylwia Włodarczak, Andżelika Krupińska
S04P07
Metody zwiększenia efektywności inhalacji medycznych
Magdalena Matuszak, Marek Ochowiak, Michał Doligalski, Sylwia Włodarczak,  Andżelika Krupińska, Małgorzata Markowska
S04P08
Implementacja sterownika logicznego do stabilizacji temperatury aerozolu leczniczego
Marek Ochowiak, Anna Gościniak, Magdalena Matuszak, Michał Doligalski
S04P09
Mikroekstrakcja na saszetkach w izolacji związków uwalnianych    z wypełnień dentystycznych
Kornelia Poniedziałek, Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz
S04P10
Nakłady energetyczne systemów napowietrzających w bioprocesach
Waldemar Szaferski, Piotr Tomasz Mitkowski, Patrycja Komorowska
S04P11
Symulacje procesowe rozdzielania brzeczki pofermentacyjnej biobutanolu
Milena Tymczyszyn, Jakub Dzierla, Agata Marecka, Maciej Staszak, Piotr T. Mitkowski
S04P12
Wpływ konstrukcji rozpylacza wirowego na charakterystykę sprayu
Sylwia Włodarczyk, Marek Ochowiak, Magdalena Matuszak, Andżelika Krupińska, Małgorzata Markowska, Tomasz Szulc
S04P13
Badanie rozpuszczalności osadów par jonowych oksyetylenowanych tert-oktylofenoli z tetrajodobizmutanem(III) baru w wodzie i alkoholach alifatycznych
Andrzej Szymański, Ewa Stanisz, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak